Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Σχέση.

Επανόρθωση.

Ανάπτυξη.

Βραχεία Ψυχοθεραπεία Ενήλικα

Η βραχεία ψυχοθεραπεία του ενήλικα περιλαμβάνει την ψυχική επεξεργασία ενός κεντρικού θέματος που απασχολεί το άτομο. Αυτό το κεντρικό θέμα συνήθως προκύπτει από την φάση της αξιολόγησης και ο θεραπευτής και ο ενδιαφερόμενος αποφασίζουν να συνεργαστούν με βάση αυτό. Άρα υπάρχει δομή και στόχος.


Ο θεραπευτής είναι ενεργός ώστε το θέμα στη συνεδρία να είναι το θέμα που έχει αποφασιστεί. Συνήθως ο στόχος αφορά την ανάπτυξη του ατόμου σε πλευρές συναισθηματικές ή διαπροσωπικών σχέσεων. Οι συνεδρίες είναι 16. Ακολουθείται το μοντέλο της Tavistock Clinic υπό τη μορφή της βραχείας ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας. 

View Details
Sold Out