Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Σχέση.

Επανόρθωση.

Ανάπτυξη.

Τεστ Προσωπικότητας Για Ενήλικες

Τα τεστ προσωπικότητας για ενήλικες αποτελούν ένα μέσο αξιολόγησης των βασικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός ατόμου. Τα τεστ προσωπικότητας για ενήλικες είναι είτε αυτοαναφοράς είτε προβολικά. Στα τεστ αυτοαναφοράς, το άτομο καλείται να αξιολογήσει το ίδιο τον εαυτό του και υποκειμενικά να διαλέξει εάν ή πόσο του ταιριάζει μια πρόταση με βάση τη προσωπικότητα του. Τα τεστ αυτοαναφοράς είναι ποικίλα. Το πιο ευρύ και διεθνώς χρησιμοποιούμενο είναι το ΜΜΡΙ-ΙΙ, το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμπτωματολογίας και γενικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας για τη διαγνωστική εκτίμηση, την θεραπευτική παρέμβαση και την επιλογή προσωπικού.

Τα προβολικά τεστ προσωπικότητας για ενήλικες είναι ένα αδόμητο/αμφίσημο ερέθισμα που το άτομο μπορεί να το ερμηνεύσει όπως επιθυμεί. Η βασική υπόθεση είναι ότι μέσω αμφίσημων ερεθισμάτων το άτομο μπορεί να εκφράσει σκέψεις ενός βαθύτερου υποσυνείδητου και ασυνείδητου επιπέδου σε σχέση με το τεστ αυτοαναφοράς. Αποτελούν βοηθητικά μέσα διερεύνησης του ψυχισμού και των συμπτωμάτων για σκοπούς διάγνωσης, θεραπευτικής παρέμβασης και επιλογής προσωπικού.

Τα προβολικά τεστ προσωπικότητας του γραφείου είναι ποικίλα, όπως ΤΑΤ, Rorschach, 16PF, ΑΑΡ, κ.α. Μετά τη κλινική συνέντευξη επιλέγεται με τον ενδιαφερόμενο η ψυχομετρική μπαταρία των τεστ που θα τον βοηθήσουν και θα καλύψουν τις ανάγκες του. Δημιουργείται μια έκθεση που ανακοινώνεται.

 

View Details
Sold Out