Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Σχέση.

Επανόρθωση.

Ανάπτυξη.

Ψυχολογική Αξιολόγηση Ενήλικα

Η ψυχολογική αξιολόγηση του ενήλικα περιλαμβάνει την κλινική συνέντευξη και την χορήγηση έγκυρων και αξιόπιστων ψυχομετρικών εργαλείων. Ο στόχος της ψυχολογικης αξιολόγησης του ενήλικα είναι μέσα από ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς (π.χ. MMPI) και προβολικές αξιολογήσεις (π.χ. TAT, AAP, Rorschach) να διερευνηθεί η συμπτωματολογία αλλά και η δομή της προσωπικότητας σε ένα πλαίσιο οργάνωσης της προσωπικότητας. Εν συνεχεία δημιουργείται μια ψυχολογική έκθεση η οποία ανακοινώνεται και αποτελεί τη βάση μιας ψυχοθεραπευτικής εργασίας, εάν προτείνεται.

View Details
Sold Out