Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Σχέση.

Επανόρθωση.

Ανάπτυξη.

Τεστ Νοημοσύνης Για Ενήλικες

Το τεστ νοημοσύνης για ενήλικες είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της γενικής γνωστικής λειτουργικότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας αξιολόγησης για τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής χαρισματικότητας και γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών σε εξεταζόμενους με ποικίλες νευρολογικές καταστάσεις.


Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και αποφάσεων ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια, προσφέροντας πολύτιμη κλινική πληροφόρηση. Δίνεται έγγραφο με τα βασικα ευρήματα για κάθε νόμιμη χρήση.

Στην Ελλάδα το τεστ νοημοσύνης για ενήλικες που χρησιμοποιείται το WAIS-IV.


View Details
Sold Out