Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Σχέση.

Επανόρθωση.

Ανάπτυξη.

Τεστ Μαθησιακών Δυσκολιών Σε Παιδιά 6 έως 12 Ετών

Τα τεστ των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά 6 έως 12 ετών περιλαμβάνουν το τεστ νοημοσύνης ώστε να διερευνηθεί η πιθανότητα γενικευμένης μαθησιακής δυσκολίας. Σε ένα δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει χορήγηση του Αθηνά τεστ και ποιοτικές αξιολογήσεις ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας, γραπτού λόγου και αριθμητικής.

Το τρίτο στάδιο των τεστ των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά 6 έως 12 ετών εμπεριέχει την επεξεργασία των ευρημάτων και την συγγραφή μιας γραπτής ψυχοεκπαιδευτικής έκθεσης. Τα αποτελέσματα καθοδηγούν την οικογένεια ως προς το δυναμικό, τα ελλείμματα, τον τρόπο φοίτησης και εξέτασης. Δίνονται ποικίλες εξατομικευμένες ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις. Παρέχεται γραπτή αναφορά με τα βασικά ευρήματα για τους γονείς και εάν χρειαστεί για τους ειδικούς ψυχικής υγείας ή το σχολικό πλαίσιο.


View Details
Sold Out