Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Σχέση.

Επανόρθωση.

Ανάπτυξη.

Τεστ Μαθησιακών Δυσκολιών Εφήβου

Τα τεστ των μαθησιακών δυσκολιών για εφήβους περιλαμβάνουν το τεστ νοημοσύνης ώστε να διερευνηθεί η πιθανότητα γενικευμένης μαθησιακής δυσκολίας. Σε ένα δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει χορήγηση του Αθηνά τεστ και ποιοτικές αξιολογήσεις ανάγνωσης, γραφής, γραπτού λόγου και αριθμητικής.

Το τρίτο στάδιο εμπεριέχει την επεξεργασία των ευρημάτων και την συγγραφή μιας γραπτής ψυχοεκπαιδευτικής έκθεσης. Τα αποτελέσματα καθοδηγούν την οικογένεια ως προς το δυναμικό, τα ελλείμματα, τον τρόπο φοίτησης, εξέτασης και ποικίλες ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις.

Παρέχεται γραπτή αναφορά με τα βασικά ευρήματα και ποικίλες ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις.

View Details
Sold Out