Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Σχέση.

Επανόρθωση.

Ανάπτυξη.

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

«Καλή επιλογή είναι

η καλή επιλογή για μένα»

Βασική προϋπόθεση για την ορθή επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι να έρθουν στην επιφάνεια και να αναλυθούν με αντικειμενικότητα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον καθένα, προκειμένου η μελλοντική του εργασία να συμβαδίζει με την ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητα του και να εναρμονίζεται με τα πραγματικά του ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ικανότητες του.

Πώς η γνώση χαρακτηριστικών της προσωπικότητας βοηθάει στην επιλογή σωστού επαγγέλματος και στην καλή επαγγελματική σταδιοδρομία;

Η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική σταδιοδρομία. Χαρακτηριστικά, όπως η κοινωνικότητα, η ευκολία προσαρμογής, η αντοχή στο στρες, η εφευρετικότητα, η παρορμητικότητα, η αυτοπεποίθηση, κ.α. επηρεάζουν την επαγγελματική πορεία καθώς και την απόδοση στην δουλειά. Καθοριστικές είναι επίσης και οι τακτικές που υιοθετεί ένα άτομο για να μπορέσει να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.

Πώς διαμορφώνεται το ενδιαφέρον ενός ατόμου για ένα επαγγελματικό προσανατολισμό;

Το πραγματικό ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και ένα συγκεκριμένο τρόπο εργασίας είναι βασικός παράγοντας όπου λαμβάνεται υπόψιν μέσω της ανίχνευσης της γνώσης των δραστηριοτήτων που συνθέτει το επάγγελμα αυτό και ο συγκεκριμένος τρόπος εργασίας.


Πώς η γνώση των ικανοτήτων και των ταλέντων βοηθάει στην επιλογή;

Τα περισσότερα επαγγέλματα προϋποθέτουν ένα συνδυασμό ικανοτήτων και όχι αποκλειστικά μία ικανότητα. Το πόσο αποτελεσματικός θα είναι ένα άτομο εξαρτάται και από τον βαθμό στο οποίο διαθέτει τις ικανότητες που απαιτούνται για αυτό, δεδομένα που ανιχνεύονται μέσω ερωτηματολογίων.

Στην επίτευξη όλων των παραπάνω βοηθάει το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Απευθύνεται σε άτομα άνω των 14 ετών που ζητούν:

• να κατανοήσουν ποιος επαγγελματικός τομέας τους ταιριάζει

• να επιλέξουν κατεύθυνση στο σχολείο

• να επιλέξουν μεταπτυχιακό

• να επαναπροσανατολιστούν ως προς την επαγγελματική πορεία που έχουν επιλέξει, σε περίπτωση που το επιθυμούν ή τους αναγκάζει η σύγχρονη πραγματικότητα

  • να αποφασίσουν ποιό στυλ εργασιακής απασχόλησης τους ταιριάζει (διοικητικές θέσεις-υπαλληλικές-ερευνητικές-κ.α.)

Η δομή του προγράμματος εμπεριέχει:

• ατομική συνέντευξη

• συμπλήρωση διεθνώς έγκυρων και αξιόπιστων ερωτηματολογίων γνωστικών ικανοτήτων, προσωπικότητας, ενδιαφερόντων, επαγγελματικών αξιών (CABS, 16PF, OVIS, κ.α.)

• παράδοση αναλυτικής έκθεσης των αποτελεσμάτων, συμβουλευτική, πληροφόρηση

• δημιουργία ατομικού σχεδίου δράσης (προαιρετικό)

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 2 έως 4 συναντήσεις, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χρόνου του ενδιαφερομένου, και διαρκεί συνολικά 8 ώρες. 

View Details
Sold Out