Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Σχέση.

Επανόρθωση.

Ανάπτυξη.

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων στο παρελθόν ήταν πρωτίστως ένα μέρος της συνεργασίας με τον ειδικό για την θεραπεία του παιδιού. Η παρούσα προσέγγιση είναι ότι η συμβουλευτική γονέων αποτελεί έναν πραγματικό και ψυχικό χώρο για να εναποθέσουν οι γονείς τις ανησυχίες και τις δυσκολίες τους ώστε να βρουν ανακούφιση και παράλληλα να διερευνήσουν συναισθήματα, σκέψεις, ανάγκες στην γονεϊκότητα και στο δεσμό με το παιδί τους. 


Στόχος της συμβουλευτικής των γονέων είναι η ψυχοεκπαίδευση, η ενίσχυση της γονεϊκής λειτουργίας, η επεξεργασία συναισθημάτων πένθους, ντροπής, ενοχών, η μείωση της επίδρασης των δικών τους ασυνείδητων φαντασιώσεων και αγωνιών που εμποδίζουν να δούν καθαρά το παιδί, η ενδυνάμωση των γονέων να αντέχουν τα έντονα και δύσκολα συναισθήματα και τις εκδηλώσεις τους από τα παιδιά τους, η ανάπτυξη της ικανότητας παρατήρησης του πότε ο δεσμός με το παιδί είχε μια ρήξη και η εύρεση τρόπων επανόρθωσης του δεσμού. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση μιας αρκετά καλής οικογενειακής λειτουργίας και ο ασφαλής δεσμός με τα παιδιά.

Οι σύγχρονες μελέτες αναφέρονται στην έννοια της εν νόησης, δηλαδή της ικανότητας να καταλαβαίνουμε ότι κινητοποιούμαστε από εμπρόθετες ψυχικές καταστάσεις, όπως συναισθήματα, ανάγκες, επιθυμίες, στάσεις και στόχους. Η εν νόηση στη γονεϊκότητα (Reflective Parenting-Anna Freud Centre London) έχει ως βάση τη θεωρία του δεσμού (attachment theory) και αναφέρεται στην ικανότητα μας ως γονείς να σκεφτούμε πάνω στις εσωτερικές ψυχικές μας εμπειρίες όπως και σε αυτές του παιδιού.


Η προαναφερόμενη ικανότητα των γονέων, σύμφωνα με τις έρευνες (π.χ. Fonagy) παίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της εν νόησης του βρέφους, που σχετίζεται με την ανάπτυξη της ρύθμισης του συναισθήματος, της αίσθησης προσωπικής ικανότητας και του ασφαλούς δεσμού στις σχέσεις. Αποτελεί τον κύριο παράγοντα επίδρασης στη ποιότητα της σχέσης γονέα-παιδιού.

Γονείς που καλούνται να διαχειριστούν ένα μεγάλο εύρος συμπεριφορικών και συναισθηματικών δυσκολιών του βρέφους, νηπίου, παιδιού και εφήβου μπορούν να επωφεληθούν με αποτελεσματικότητα.

View Details
Sold Out