Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Σχέση.

Επανόρθωση.

Ανάπτυξη.

Ψυχολογική Αξιολόγηση Για Παιδιά 2 έως 6 Ετών

Η ψυχολογική αξιολόγηση παιδιών 2 έως 6 ετών είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει σύνθεση πληροφοριών από το οικογενειακό και το προσχολικό περιβάλλον, παράλληλα με την αξιολόγηση του ίδιου του παιδιού.

Το πρώτο στάδιο της ψυχολογικής αξιολόγησης είναι η λήψη του ιστορικού από τους γονείς, παράλληλα με συμπλήρωση δομημένων ερωτηματολογίων από τους ίδιους και πιθανόν και από τους νηπιαγωγούς. Ο στόχος είναι η κατανόηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της δυναμικής της οικογένειας ώστε να υπάρξουν αρχικές υποθέσεις για το πώς μπορεί να βοηθηθεί εξατομικευμένα κάθε οικογένεια στις ανησυχίες της. Επιπλέον, εξηγείται στους γονείς ποια είναι η διαδικασία της ψυχολογικής αξιολόγησης ως μέσο της διαγνωστικής εκτίμησης και τί περιλαμβάνει.


Το δεύτερο στάδιο είναι η ψυχολογική αξιολόγηση του παιδιού 2 έως 6 ετών. Η ψυχολογική αξιολόγηση, ανάλογα με το αίτημα και τις βασικές υποθέσεις από το ιστορικό, περιλαμβάνει μια συνεδρία με το παιδί ή το παιδί και τους γονείς μαζί (με μορφή παιχνιδιού, ζωγραφιάς, λόγου) ανάλογα την ηλικία και την δυνατότητα αποχωρισμού από τους γονείς, όπως και ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση με έγκυρα προβολικά ψυχομετρικά εργαλεία (π.χ. C.A.T., Attachment Doll Play, προβολικά σχέδια, κ.α.) ή και η νοητική αξιολόγηση αν χρειάζεται.

Ο στόχος είναι η λήψη πληροφοριών σχετικά με την παρούσα ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και τον τρόπο ψυχικής επεξεργασίας των προηγούμενων αναπτυξιακών σταδίων ώστε να διερευνηθεί η διαγνωστική εκτίμηση, να νοηματοδοτηθεί η συμπτωματολογία -εάν έχει εγκαθιδρυθεί- ή ο τρόπος συμπεριφοράς που εμφανίζει το εκάστοτε παιδί. Βασική αρχή είναι ότι η συμπεριφορά είναι το μέσο που διαθέτει το παιδί για να επικοινωνήσει τις συναισθηματικές ανάγκες του και τα συναισθήματα του.

Εάν μας ανησυχεί η συμπεριφορά χρειάζεται να δούμε πίσω από τη συμπεριφορά την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, θέματα αναγκών, συναισθημάτων και δεσμού με τα κύρια πρόσωπα φροντίδας. Βασική αρχή σε παθολογίες νευροαναπτυξιακές (π.χ. φάσμα αυτισμού, νοητική αναπηρία, δεπυ) είναι ότι η διερεύνηση της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης βοηθάει στη διαγνωστική εκτίμηση αλλά και στις εξατομικευμένες θεραπευτικές υποδείξεις.


Το τρίτο στάδιο είναι η επεξεργασία όλων των δεδομένων και η συγγραφή μιας γραπτής αναφοράς με βάση τα συμπεράσματα και τις προτεινόμενες θεραπευτικές υποδείξεις.


Το τέταρτο στάδιο της ψυχολογικής αξιολόγησης του παιδιού 2 έως 6 ετών είναι η αναλυτική παρουσίαση των συμπερασμάτων στους γονείς παράλληλα με τις προτάσεις. Παρέχεται γραπτή αναφορά με τα βασικά ευρήματα για τους γονείς και εάν χρειαστεί για τους ειδικούς ψυχικής υγείας ή το προσχολικό πλαίσιο.

View Details
Sold Out