Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Σχέση.

Επανόρθωση.

Ανάπτυξη.

Ψυχολογική Αξιολόγηση Παιδιού 6 έως 12 Ετών

Η ψυχολογική αξιολόγηση του παιδιού 6 έως 12 ετών είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει σύνθεση πληροφοριών από το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον, παράλληλα με την αξιολόγηση του ίδιου του παιδιού.

Το πρώτο στάδιο της ψυχολογικής αξιολόγησης του παιδιού 6 έως 12 ετών είναι η λήψη του ιστορικού από τους γονείς, παράλληλα με συμπλήρωση δομημένων ερωτηματολογίων από τους ίδιους και πιθανόν από τους εκπαιδευτικούς. Ο στόχος είναι η κατανόηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της δυναμικής της οικογένειας ώστε να υπάρξουν αρχικές υποθέσεις για το πώς μπορεί να βοηθηθεί εξατομικευμένα κάθε οικογένεια στις ανησυχίες της. Επιπλέον, εξηγείται στους γονείς ποια είναι η διαδικασία της ψυχολογικής αξιολόγησης ως μέσο της διαγνωστικής εκτίμησης και τί περιλαμβάνει.


Το δεύτερο στάδιο είναι η ψυχολογική αξιολόγηση του παιδιού. Η αξιολόγηση, ανάλογα με το αίτημα και τις βασικές υποθέσεις από το ιστορικό, περιλαμβάνει μια συνεδρία συνέντευξης με το παιδί (με μορφή παιχνιδιού, ζωγραφιάς, λόγου), και ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση με έγκυρα ψυχομετρικά εργαλεία (π.χ. C.A.T., Attachment Doll Play, ΑΑΡ, Rorschach, προβολικά σχέδια, κ.α.). Παρουσιάζει τη παρούσα ψυχική λειτουργία του παιδιού αλλά και τον τρόπο που έχει επεξεργαστεί προηγούμενα αναπτυξιακά στάδια. Δίνει πληροφορίες σχετικά με την δυναμική του ψυχισμού ώστε να νοηματοδοτηθούν τα πιθανά συμπτώματα και να δημιουργηθεί ένα θεραπευτικό πλάνο, εάν χρειάζεται.

Βασική αρχή είναι ότι η συμπεριφορά είναι το μέσο που διαθέτει το παιδί για να επικοινωνήσει τις συναισθηματικές ανάγκες του και τα συναισθήματα του. Αν η συμπεριφορά μας ανησυχεί χρειάζεται να δούμε πίσω από τη συμπεριφορά την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, θέματα αναγκών, συναισθημάτων και δεσμού με τα κύρια πρόσωπα φροντίδας. Βασική αρχή σε παθολογίες νευροαναπτυξιακές (π.χ. φάσμα αυτισμού, νοητική αναπηρία, δεπυ) είναι ότι η διερεύνηση της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης βοηθάει στη διαγνωστική εκτίμηση αλλά και στις εξατομικευμένες θεραπευτικές υποδείξεις. Μπορεί να χρειαστεί και νοητική /μαθησιακή αξιολόγηση.


Το τρίτο στάδιο της ψυχολογικής αξιολόγησης του παιδιού 6 έως 12 ετών είναι η επεξεργασία όλων των δεδομένων και η συγγραφή μιας γραπτής αναφοράς με βάση τα συμπεράσματα και τις προτεινόμενες υποδείξεις.


Το τέταρτο στάδιο της ψυχολογικής αξιολόγησης του παιδιού είναι η αναλυτική παρουσίαση των συμπερασμάτων στους γονείς με τις προτάσεις. Παρέχεται γραπτή αναφορά με τα βασικά ευρήματα για τους γονείς και εάν χρειαστεί για τους ειδικούς ψυχικής υγείας ή το σχολικό πλαίσιο.

View Details
Sold Out