Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Κονδύλη 11 και 
Σάββα Λαζαρίδη 4Α
Γλυφάδα, 16675

Σχέση.

Επανόρθωση.

Ανάπτυξη.

Ψυχολογική Αξιολόγηση Εφήβου

Η ψυχολογική αξιολόγηση του εφήβου 12 έως 18 ετών είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει σύνθεση πληροφοριών από το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον, παράλληλα με την αξιολόγηση του ίδιου του εφήβου. Το πρώτο στάδιο της ψυχολογικής αξιολόγησης είναι η λήψη του ιστορικού από τους γονείς, παράλληλα με συμπλήρωση δομημένων ερωτηματολογίων από τους ίδιους και πιθανόν από τους εκπαιδευτικούς. Ο στόχος είναι η κατανόηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της δυναμικής της οικογένειας ώστε να υπάρξουν αρχικές υποθέσεις για το πώς μπορεί να βοηθηθεί εξατομικευμένα κάθε οικογένεια στις ανησυχίες της. Επιπλέον, εξηγείται στους γονείς ποια είναι η διαδικασία της ψυχολογικής αξιολόγησης ως μέσο της διαγνωστικής εκτίμησης και τί περιλαμβάνει.

Το δεύτερο στάδιο είναι η αξιολόγηση του ίδιου του εφήβου, μέσω κλινικής συνέντευξης και - ανάλογα με το αίτημα και τις βασικές υποθέσεις- , περιλαμβάνει την ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση με έγκυρα προβολικά ψυχομετρικά εργαλεία (π.χ. ΤΑΤ, Rorschach, AAP). Παρουσιάζει τη παρούσα ψυχική οργάνωση του εφήβου αλλά και τον τρόπο που έχει επεξεργαστεί τα προηγούμενα αναπτυξιακά στάδια. Δίνει πληροφορίες σχετικά με την δυναμική του ψυχισμού ώστε να υπάρξει μια διαγνωστική εκτίμηση, να νοηματοδοτηθούν τα πιθανά συμπτώματα και να δημιουργηθεί ένα πλάνο θεραπευτικό, εάν χρειάζεται. Μπορεί να χρειαστεί και νοητική /μαθησιακή αξιολόγηση.


Το τρίτο στάδιο της ψυχολογικης αξιολόγησης του εφήβου είναι η επεξεργασία όλων των δεδομένων και η συγγραφή μιας γραπτής αναφοράς με βάση τα συμπεράσματα και τις προτεινόμενες υποδείξεις.


Το τέταρτο στάδιο της ψυχολογικής αξιολόγησης του εφήβου είναι η αναλυτική παρουσίαση των συμπερασμάτων στους γονείς και στον ίδιο τον έφηβο μαζί με τις προτάσεις. Δίνεται βεβαίωση με τα βασικά ευρήματα για τους γονείς, τους ειδικούς ψυχικής υγείας και το σχολικό περιβάλλον εάν χρειαστεί.

View Details
Sold Out